Bod č.7.:

EAP/1 - Souhrnné rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2016

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (RO č. 9/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:69 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 6.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX