Bod č.32a.:

RadM/4 - Výkup pozemků parc. č. 3851/47 a parc. č. 3851/56, oba k. ú. Bolevec, z vlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – usnesení ZMP č. 44 ze dne 28. 1. 2016)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – důvodová zpráva z ledna 2016)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – žádost paní Klímové)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 – sdělení právního zástupce)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 – záborový elaborát – grafická část)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 – katastrální mapy, modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký sníme, a turistická mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:563 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX