Bod č.32b.:

RadM/5 - Městské soutěže na prodej volných bytových jednotek v Plzni, na adrese Sokolovská č. or. 59 a Francouzská tř. č. or. 55

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (protokol o průběhu městské soutěže (Sokolovská č. or. 59)) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (protokol o průběhu městské soutěže (Francouzská tř. č. or. 55)) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:564 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX