Bod č.8.:

EAP/2 - Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2017, rozpočtový výhled na roky 2018-2020

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Obsah)
Příloha č.1 (Komentář)
Příloha č.2 (tabulková část)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:70 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 6.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX