Bod č.9.:

EAP/3 - Návrh na doplnění "Návrhu novely obecně závazné Vyhlášky statut. města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství"- připojení se k projektu "Vlídné WC"

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení RMO P2-Slovany č. 140/2016 ze dne 26.10.2016)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - E-mailová zpráva Ing. Vítové ze dne 2.11.2016)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Výsledné znění připravené novely OZV statut.města Plzně, kterou se mění vyhláška č. 2/2004, o místním popl. za užívání veřej. prostranství)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:72 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 6.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX