Bod č.4a.:

NámK/1 - Úprava rozpočtu Fondu rezerv a rozvoje za účelem zajištění podílu města na financování budování a rekonstrukcí sportovišť na území města Plzně

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č.1 - žádost SK Plzeň 1894, z. s.)
Příloha č.2 (č.2 - žádost SK Sportcentrum Roudná, z. s.)
Příloha č.3 (č.3 - žádost TJ Plzeň - Litice)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:592 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX