Bod č.4b.:

NámK/2 - Žádost o dotaci z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Porozumění, Respekt, Osvěta, Spolupráce, Inkluze, Technologie v Plzni (PROSIT v Plzni)“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:593 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX