Bod č.10.:

TAJ/2 - Projednání informativních zpráv na 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014 - 2018

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:73 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 6.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX