Bod č.11.:

TAJ/3 - Termíny konání Rad a Zastupitelstev městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2017

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Tabulka s termíny jednání)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:73 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 6.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX