Bod č.15.:

TAJ/4 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2016

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 17. 10. 2016)
Informativní zpráva č.2 (Zápis 21. 11. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:77 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 6.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX