Bod č.6.:

EK/3 - 24. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí finančního příspěvku z FŽP MP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 27. MŠ Plzeň, Dvořákova 4, p. o. na projekt "Poznáváme bylinky z naší zahrádky"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 24/2016)
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 613 z 10.11.2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:81 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 28.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX