Bod č.9.:

EK/6 - 27. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí finančních prostředků z FŽP MP do rozpočtu MO Plzeň 3 za účelem realizace projektu "Úprava prostoru multifunkčního areálu Škodaland"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 27/2016)
Příloha č.2 (usn. ZMP 616 z 10.11.2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:84 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 28.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX