Bod č.10.:

EK/7 - 28. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s volbami do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 28/2016)
Příloha č.2 (Sdělení OFR MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:85 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 28.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX