Bod č.14.:

SSM/1 - Schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Jitkou Madejovou

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 - dokument je neveřejný
Příloha č.2 - dokument je neveřejný
Příloha č.3 - dokument je neveřejný
Příloha č.4
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:89 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 28.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX