Bod č.14.:

EAP/4 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2016

(předkladatel:Bc. Lokajíček)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Činnost FV ZMO P2 za období 10-11/2016)
Příloha (Činnost FV ZMO P2 za období 10-11/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:76 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 6.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX