Bod č.19.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 14. ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (zápis a usnesení z 16. Osadního výboru Valcha)
Příloha č.2 (zápis a usnesení ze 17. Osadního výboru Valcha)
Příloha č.3 (zápis a usnesení z 18. jednání Osadního výboru Radobyčice )
Příloha č.4 (zápis a usnesení z 19. jednání Osadního výboru Radobyčice)
Příloha č.5 (termíny konání RMO 3 a ZMO 3 v roce 2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:94 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 28.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX