Bod č.6.:

EAP/5 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - září 2016

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozbor hospodaření 1 - 9 2016 - textová příloha) (*)
Příloha č.2 (Rozbor hospodaření 1 - 9 2016 - tabulková příloha)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:68 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 6.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX