Bod č.12.:

MAI/2 - Další vývoj ve věci vrácení části finančních prostředků dotace projektu "Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu"

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:74 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 6.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX