Bod č.3.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Usnesení z 15.zasedání ZMO Plzeň 1 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:299 rok:2016

49. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 7.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX