Bod č.10.:

ST1/4 - Stanovení paušální částky za náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce zastupitele

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:306 rok:2016

49. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 7.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX