Bod č.11.:

RMO1/2 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2016

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodá zpráva)
Příloha č.1 (příloha č. 1 - tabulková část)
Příloha č.2 (příloha č. 2 - textová část) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:307 rok:2016

49. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 7.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX