Bod č.13.:

RMO1/4 - Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2017, včetně rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2020

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha č. 1 - Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020)
Příloha č.1 (Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020 - se zapracovanou změnou organizačního řádu platnout od 1. 1. 2017) (*)
Příloha č.2 (příloha č. 2 - Komentář k návrhu rozpočtu)
Příloha č.3 (příloha č. 3 - Podklady pro sestavení návrhu rozpočtu MO Plzeň 1 )
Příloha č.4 (příloha č. 4 - Jmenovitý seznam staveb VIV, oprav a ostatních výdajů na rok 2017)
Příloha č.5 (příloha č. 5 - Usnesení ZMP č. 594 ze dne 10. 11. 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:309 rok:2016

49. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 7.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX