Bod č.14.:

RMO1/5 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p.o., na realizaci projektu DJKT Kouzelná flétnička - vzdělávací cyklus pro děti z MŠ v MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Projekt DJKT Kouzelná flétnička)
Příloha č.2 (RO č. 63)
Příloha č.3 (Usnesení RMO 1 č. 410 ze dne 28.11.2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:310 rok:2016

49. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 7.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX