Bod č.15.:

RMO1/6 - Nakládání s atypickými kryty na radiátory v majetku 46. MŠ Plzeň, Fibichova 4, p.o.

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1-PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Žádost ředitelky 46. MŠ)
Příloha č.2 (Seznam atypických krytů)
Příloha č.3 (Zřizovací listina 46. MŠ)
Příloha č.3 (Příloha ke ZL 46. MŠ)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Usnesení RMO 1 č. 417 ze dne 28.11.2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:311 rok:2016

49. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 7.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX