Bod č.16.:

RMO1/7 - Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních výdajů za 1.-3. čtvrtletí roku 2016, realizovaných z rozpočtu investičního oddělení Odboru investičního a stavebně správního ÚMO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Tabulky plnění a čerpání rozpočtu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:312 rok:2016

49. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 7.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX