Bod č.17.:

RMO1/8 - Zařazení nově zahajované akce do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí Odboru investičního a stavebně správního ÚMO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Cenová nabídka )
Příloha č.2 (Situační zákres)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:313 rok:2016

49. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 7.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX