Bod č.18.:

RMO1/9 - Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností se subjekty Pavel Bastl, Woring, s.r.o., INGEM, a.s.

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (souhrn)
Příloha č.2 (JUDr. Tomášek)
Příloha č.3 (argumentace Mgr. Volrábová)
Příloha č.4 (dohoda o narovnání INGEM)
Příloha č.5 (dohoda o narovnání Woring) (*)
Příloha č.6 (dohoda o narovnání Bastl - Manětínská) (*)
Příloha č.7 (dohoda o narovnání Bastl - Západní) (*)
Příloha č.8 (dohoda o narovnání Bastl - parkovací stání) (*)
Příloha č.9 (usnesení RMO 1 č.411 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:314 rok:2016

49. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 7.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX