Bod č.21.:

ST1/5 - Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2016

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha (Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 - 2016)
Příloha č.2 (Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMO Plzeň 1 - 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:317 rok:2016

49. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 7.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX