Bod č.22.:

ST1/6 - Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2017

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha (Plán činností Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 na rok 2017)
Příloha č.2 (Plán činností Finančního výboru ZMO PLzeň 1 na rok 2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:318 rok:2016

49. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 7.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX