Bod č.23.:

ST1/7 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zápis ze zasedání KV ZMO 1 ze dne 17.10.16 )
Příloha č.2 (Zápis ze zasedání KV ZMO 1 ze dne 14.11.16 )
Příloha č.3 (Zápis ze zasedání FV ZMO 1 ze dne 6. 12. 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:319 rok:2016

49. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 7.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX