Bod č.24.:

ST1/8 - Informativní zprávy

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (informativní zpráva - návrh termínů ZMO 1 a RMO 1 na rok 2017)
Příloha č.2 (informativní zpráva - čipování psů)
Příloha č.3 (informativní zpráva - Klub Jednička)
Příloha č.4 (informativní zpráva - Jednička pro ženy)
Příloha č.5 (informativní zpráva - průběh soutěže vnitroblok Krašovská)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:320 rok:2016

49. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 7.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX