Bod č.19.:

RMO1/10 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvkovou organizaci, na akci OPEN AIR NOC S OPEROU 2017

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis DJKT)
Příloha č.2 (RO č. 64)
Příloha č.3 (usnesení RMO 1 č. 409)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:315 rok:2016

49. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 7.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX