Bod č.20.:

RMO1/11 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 69, 70

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha č. 1 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č 69, 70)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:316 rok:2016

49. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 7.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX