Bod č.6.:

EAP/1 - Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2017, zajištění financování projektu „Vnitroblok Koterovská 69-79“

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (RO č. 1/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:3 rok:2017

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.1.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX