Bod č.9.:

TAJ/2 - Projednání informativních zpráv na 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014-2018

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:6 rok:2017

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.1.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX