Bod č.12.:

TAJ/3 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2016-01/2017

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 19. 12. 2016)
Informativní zpráva č.2 (Zápis 16. 1. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:8 rok:2017

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.1.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX