Bod č.31.:

ORP/1 - Zrušení usnesení ZMP č. 81 ze dne 3. 3. 2016

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 81 ze dne 3. 3. 2016)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 1459 ze dne 22. 12. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:30 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX