Bod č.6.:

ÚKEP/1 - Plán udržitelné mobility Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán udržitelné mobility Plzně (vzhledem k velikosti materiálu je k dispozici poze v elektronické podobě))
Příloha č.2 (Stanovisko KÚPK podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu koncepce "Plán udržitelné mobility Plzně")
Příloha č.3 (Zápis z řádného zasedání Komise pro dopravu ze dne 10.1.2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:5 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX