Bod č.7.:

MAI/1 - Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2017

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán investic 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:4 rok:2017

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.1.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX