Bod č.12.:

ÚKEP/2 - Žádost o dotaci z IROP na projekt Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:11 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX