Bod č.3.:

PRIM+ÚKEP/2 - Změna „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 ("Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ ve verzi leden 2017 )
Příloha č.2 (Změnová verze „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:2 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX