Bod č.3.:

ST1/3 - Odměňování neuvolněných členů ZMO Plzeň 1, RMO Plzeň 1, výborů ZMO Plzeň 1 a komisí RMO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Nařízení vlády 414 - 2016)
Příloha č.2 (počet občanů k 1. 1. 2017)
Příloha č.3 (Usnesení RMO 1 č.26/2016)
Příloha č.4 (Usnesení ZMO 1 č. 180/2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:321 rok:2017

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.1.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX