Bod č.4.:

RMO1/1 - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 71

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (příloha č. 1 - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č . 71)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:322 rok:2017

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.1.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX