Bod č.10.:

MAI/2 - Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2016, včetně investic v budovách mateřských škol

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:6 rok:2017

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.1.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX