Bod č.11.:

EAP/2 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2016-1/2017

(předkladatel:Bc. Lokajíček)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Činnost FV ZMO P2 za období 12/2016 - 01/2017)
Příloha (Činnost FV ZMO P2 za období 12/2016 - 01/2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:7 rok:2017

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.1.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX