Bod č.5.:

RMO1/2 - Návrh Dohody o užívání osobního automobilu pro pracovní a soukromé účely

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Dohoda ze dne 17.9.2015)
Příloha č.2 (Návrh Dohody)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:323 rok:2017

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.1.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX