Bod č.74.:

ÚKEP/3 - Aktuální informace k projektu „Smart City Plzeň“

(předkladatel:Ing. Beneš)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Aktuální informace k projektu „Smart City Plzeň")
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX