Bod č.79.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 4. 1. 2017

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (zápis z jednání - IZ)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX