Bod č.19.:

OK/2 - Poskytnutí dotací na rok 2017 společnosti Divadlo pod lampou, o. p. s., a společnosti Plzeň 2015, z. ú.

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost DPL, o.p.s., o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Žádost Plzeň 2015, z.ú., o poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (IZ z jednání RMP 19. 1. 2017 ve věci zpracování analýzy činnosti DPL)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:18 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX