Bod č.18.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 16. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z 22. jednání KV ZMO3)
Příloha č.2 (Zápis z 23. jednání KV ZMO3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:19 rok:2017

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX